شركت هواپيمايي لوفت هانزا بكارگيري RFID را گسترش مي ­دهد

ایتنا نوشت: بخش­ هاي گوناگون شركت هواپيمايي لوفت هانزا، سخت ­افزارهاي Mojix RFID را به همراه كارت­ خوان ­ها و برچسب ­هاي خود شركت، براي نگه­ داري ابزارآلات هواپيما و بارهاي خطرآفرين به كار مي ­گيرد.
 
شركت هواپيمايي لوفت هانزا بكارگيري RFID را گسترش مي ­دهد


شاخه های نگهداري و بازسازي ­هاي اصلی شركت هواپيمايي لوفت هانز (MRO) با كار گذاری سخت­ افزار RFID Mojix در تونل ورودي بخش بازسازي و مرمت، گام ديگري در پياده ­سازي فن آوري RFID براي ردگيري داده­ هاي كاغذي چسبانده شده بر روي ابزارآلات هواپيما برمي ­دارد. 

همزمان شركت لوفت هانزا بار، شاخه­ ي جابه ­جايي بار شركت هواپيمايي لوفت هانزا، براي رديابي بارهاي خطرآفرين كه در هواپيما گذاشته مي­ شوند، از اين فن ­آوري بهره مي ­گيرد. 

بخش تكنيكي شركت هواپيمايي لوفت هانزا (LHT) نيز در حال آزمايش به­ كارگيري RFID در رديابي كالاهايي همچون جليقه نجات (پوشش­ هاي ايمني) است كه زمان كاربرد آن ­ها به پايان مي ­رسد و از آن پس ديگر نبايد به كار روند. با افزايش كاربرد فن­ آوري RFID در همه ­ي بخش ­هاي شركت هواپيمايي لوفت هانزا، امروزه بخش ­هاي LHT و LTL برچسب ­هاي خودشان را توسعه داده­ اند تا بر روي ابزارهاي گوناگون به كار رفته در هواپيما و نيز ابزارهاي ديگري كه زمان پايان كارآيي خواهند داشت، بچسبانند و از اين راه، نفر-زمان بسيار كمتري در فرآيند مرمت و بازرسي سلامت هواپيما بگذارند. 

زماني كه يك ابزار هواپيما نياز به بازسازي پيدا مي­ كند، نخست آن ابزار به يكي از انبارهاي شركت هواپيمايي لوفت هانزا در شهر مونيخ، هامبورگ، فرانكفورت، و يا برلين فرستاده مي ­شود. پس از بازسازي و مرمت، به همراه آن ابزار بازسازي شده، كاغذهايي داراي اطلاعات ابزار، سازنده­ ي ابزار، همه ­ي داده ­هاي سودمند و تاريخ­ هاي گرفتن و مرمت و بازگشت به انبار فرستاده مي­ شود. پيش از به ­كارگيري فن ­آوري RFID، در زمان تحویل ابزار براي بازسازي و نيز در هنگام بازگشت به انبار، اين كاغذها در زمان زيادی خوانده و بررسي شده و داده ­ها توسط نیروی انسانی وارد سيستم پايگاه داده مركزي سيستم اطلاعاتي مي شدند كه اینکار فرآیند بسيار زمان­بري بود. 

از سال ۲۰۰۷ به بعد، يك برچسب پسیو RFID مدل EPC Gen۲ نيز افزون بر كاغذهاي ياد شده، چسبانده مي ­شود تا در هنگام نياز، بدون احتیاج به نفر-زمان زياد و بصورت اتوماتيك داده در سيستم جريان يابد. 

از سال ۲۰۰۹ به اين سو نيز يك برنامه­ ي RFID ديگر در شركت هواپيمايي لوفت هانزا پياده­ سازي گرديد به اين شيوه كه با بكارگيري برچسب و كارت­ خوان­هاي RFID در رديابي كالا و كنترل از بالا با سيستم مركزي، كالاهاي خطرآفرين، در هنگام بارگيري و جابه ­جايي، بررسي مي ­شوند تا در كنار يكديگر جاي نگيرند، با هم برخورد نداشته باشند و هر دلیلي كه مي­ تواند در اين جابه ­جايي خطرآفرين باشد، رخ ندهد. 

داده­ هاي خوانده شده از برچسب ­ها در همه­ ي ابزارهاي هواپيما و بارهاي بخش ­هاي گوناگون به كار رفته و از راه سيستم Wi-Fi به يك نرم ­افزار مركزي راه يافته و پردازش مي­ شود.